:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองปอน

19 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

*** ประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองปอน****
UPDATE สถานการณ์ COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 โดยคุณหมอพรชัย อ่อนสด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองปอน ****
ขอให้ ทุกท่านรักษาสุขภาพ เว้นระยห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย ลดการสัมผัสสิ่งของ ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อความปลอดภัย ป้องการแพร่ระบาดของ โรค COVID-19 #ขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี)#
ด้วยความปรารถนาดี จาก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร